Projektų paieška

VECTORS - Vandenynų ir jūrų gyvenimo kaitos vektoriai bei jų įtaka ekonomikos sektoriams

Bendra projekto paskirtis yra teikti duomenis, inovacinius modelius ir sprendimo palaikymo priemones apie Europos jūrinių regionų aplinkos būklę, pokyčių tendencijas (vektorius) ir situacijos gerinimo mechanizmus. KU uždaviniai: antropogeninių ir gamtinių veiksnių įtakos Baltijos ir kitų Europos regionų ekosistemoms kvantifikavimas ir lyginamoji analizė; Jūrų biologinės taršos vertinimo sistemos (BINPAS) modernizacija ir integracija su internetine Baltijos jūros svetimkraščių rūšių duomenų baze; nuodingų vietinių ir introdukuotų vandens organizmų invazijų vertinimas. 

Projekto biudžetas: 15237662 EUR

Projekto darbuotojai: Aleksas Narščius, , Aurelija Samuilovienė, Greta Srėbalienė, Jonathan Dan Minchin, Rūta Raubienė, Sergej Olenin, Vyganda Stonkienė