Tyrimai

Jūros mokslų ir technologijų centras yra KU JTGMF mokslo ir studijų padalinys, kurio misija yra ilgalaikių mokslinių tyrimų vykdymas. Tyrimų kryptys apima jūrinių ekosistemų biogeochemiją ir dugno bendrijų ekologiją, biologinių invazijų ekologiją, integruotą kranto zonos valdymą, jūros bioįvairovės apsaugą, fizinę okeanografiją ir intelektines transporto technologijas.