Direktorius / Vyriausiasis mokslo darbuotojas
Tyrimų sritis: Bentoso ekologija, jūrinės saugomos teritorijos, buveinių kartografavimas, invazinių rūšių poveikis

Tel.:
+370 46 398899

E-mail:
darius.daunys@jmtc.ku.lt
Vyriausiasis mokslo darbuotojas
Tyrimų sritis: biologinės invazijos, bentoso ekologija, jūros aplinkos būklės vertinimas, jūros aplinkos politika

Tel.:
+370 46 398847

E-mail:
sergej.olenin@jmtc.ku.lt
Vyriausiasis mokslo darbuotojas
Tyrimų sritis: laivų apaugos, balastiniai vandenys, biologinės invazijos, akvakultūra, jūrinės aplinkos politika

Tel.:
-

E-mail:
moiireland@yahoo.ie
Vyriausiasis mokslo darbuotojas
Tyrimų sritis: priekrantės ir jūros tyrimai bei valdymas

Tel.:
-

E-mail:
gerald.schernewski@jmtc.ku.lt
Vyresnioji mokslo darbuotoja
Tyrimų sritis: jūra-krantas sąveika, krantotyra, bangų dinamika, fizinė okeanografija, Baltijos jūros fizika, uždarų sistemų hidrodinamika

Tel.:
+370 46 398855

E-mail:
loreta.kelpsaite@jmtc.ku.lt
Vyresnioji mokslo darbuotoja
Tyrimų sritis: biologinių invazijų ekologija, bentoso ekologija, ekologinė genetika, vandens ekosistemos ekologinės būklės vertinimas

Tel.:
-

E-mail:
anastasija.zaiko@jmtc.ku.lt
Mokslo darbuotojas
Tyrimų sritis: makrofitobentoso ekologija ir stebėsena, dugno buveinių kartografavimas ir statistinis modeliavimas

Tel.:
+370 46 398878

E-mail:
martynas.bucas@jmtc.ku.lt
Mokslo darbuotojas
Tyrimų sritis: autonominis transportas, elektrinis transportas, specialiosios elektros mašinos, švytuojamosios elektros mašinos, atsinaujinantys energijos šaltiniai

Tel.:
+370 46 398954

E-mail:
audrius.senulis@ku.lt
Mokslo darbuotojas
Tyrimų sritis: Bentoso ekologija, rūšių erdvinio pasiskirstymo modeliavimas, buveinių kartografavimas, buveinių jautrumas, poveikių vertinimas

Tel.:
+370 46 398878

E-mail:
andrius.siaulys@jmtc.ku.lt
Mokslo darbuotoja
Tyrimų sritis: nuotoliniai tyrimų metodai, vandens telkinių bio-optika, fitoplanktono ekologija, eutrofikacija ir vandens kokybės vertinimas

Tel.:
+370 46 398877

E-mail:
diana.vaiciute@jmtc.ku.lt
Mokslo darbuotojas
Tyrimų sritis: azoto apykaita ir transformacijos estuarijose, ekosistemos metabolizmas, deguonies trūkumas ir bioturbacija

Tel.:
+370 46 398858

E-mail:
mindaugas.zilius@jmtc.ku.lt
Jaunesnysis mokslo darbuotojas
Tyrimų sritis: intelektinės transporto sistemos

Tel.:
-

E-mail:
s.jakovlev.86@gmail.com
Mokslo darbuotoja
Tyrimų sritis: mikrobiologinė tarša, maudyklų vandens kokybė kranto zonoje, aplinkosauginis švietimas

Tel.:
+370 46 398879

E-mail:
marija.katarzyte@jmtc.ku.lt
Vyriausiasis mokslo darbuotojas
E-mail:
marco.bartoli@unipr.it
Jaunesnysis mokslo darbuotojas
Tel.:
+370 46 398670

E-mail:
tmse@inbox.lt
Mokslo darbuotojas
Tyrimų sritis: Nuotoliniai tyrimų metodai

Vyriausiasis mokslo darbuotojas
Tyrimų sritis: Statistinė erdvinių duomenų analizė

Tel.:
+370 46 398851

E-mail:
kestutis.ducinskas@ku.lt
Administratorė
Tel.:
+370 46 398898

E-mail:
egle.navickiene@ku.lt