prof. dr. Sergej Olenin

Vyriausiasis mokslo darbuotojas
Tyrimų sritis: biologinės invazijos, bentoso ekologija, jūros aplinkos būklės vertinimas, jūros aplinkos politika

Tel.:
+370 46 398847

E-mail:
sergej.olenin@jmtc.ku.lt

Jūros biologiniais tyrimais pradėjo domėtis studijuodamas Kazanės (Rusija) valstybinio universiteto Bestuburių zoologijos katedroje. Praktinio tiriamojo darbo jūrose patirtį gavo dirbdamas 1980–1991 m. Klaipėdos hidrometeorologijos observatorijos Jūros aplinkos monitoringo laboratorijoje ir dalyvaujant ekspedicijose Baltijos ir Šiaurės jūrose, Atlanto ir Ramiajame vandenynuose. Nuo 1992 m. dirba Klaipėdos universitete, kur pradėjo povandeninius biologinius tyrimus nardant su akvalangu ir naudojant nuotolines vaizdo kameras dugno buveinių tyrimuose. Tiria biologinių invazijų vandens aplinkoje priežastis ir pasekmės, svetimkraščių rūšių poveikį aplinkai ir atplitimo būdus. Žinias taiko kuriant jūros aplinkos būklės rodiklius, ruošiant mokslinius kriterijus tarptautinių jūros aplinkosaugos susitarimų ir direktyvų įgyvendinimui. Vadovauja KU Ekologijos ir aplinkotyros doktorantūrai; Gamtos mokslų katedroje dėsto „Hidrobiologijos“, „Biologinių invazijų vandens ekosistemose“ bei " Jūros landšaftų ir buveinių ekologijos" kursus.


Doktorantai:
• Darius Daunys - „Dugno makrofaunos kaitos dėsningumai ir vaidmuo seklioje priekrantės lagūnoje“ (apginta 2001).
• Anastasija Zaiko - „Dvigeldžio invazinio moliusko Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) funkcinis vaidmuo formuojant dugno buveines borealinės lagūnos ekosistemoje“ (apginta 2009).
• Martynas Bučas - „Raudondumblio šakotojo banguolio (Furcellaria lumbricalis (Hudson) J.V. Lamouroux) pasiskirstymo dėsningumai ir ekologinė reikšmė atviroje Lietuvos Baltijos jūros priekrantėje“ (apginta 2009).
• Aleksas Narščius - „Vandens svetimkraščių rūšių informacinių sistemų kūrimas ir taikymas“ (apginta 2013).
• Andrius Šiaulys - „Empirinis makrozoobentoso rūšių pasiskirstymo modeliavimas ir dugno buveinių kokybės vertinimas“ (apginta 2013).
• Aleksej Šaškov – „Povandeninių nuotolinių vaizdo ir akustinių duomenų panaudojimas kiekybinei dugno biotopų identifikacijai, prognostiniam kartografavimui ir aiškinamųjų modelių kūrimui“ (apginta 2014).
• Greta Laureckaitė (nuo 2010) – „Biologinių invazijų poveikio jūrų ekosistemoms kiekybinis vertinimas“
• Sabina Solovjeva (nuo 2015) – „Pietryčių Baltijos jūros ir Kuršių marių dugno makrofaunos ilgamečių pokyčių dėsningumai“
• Martina Marič (nuo 2012, Erasmus Mundus Jungtinė doktorantūros studijų programa „Jūrinių ekosistemų sveikata ir apsauga“) – „Invazinių rūšių poveikio Viduržemio jūros saugomų teritorijų ekosistemų funkcionavimui vertinimas“.
• Qian Huang (nuo 2014, Erasmus Mundus Jungtinė doktorantūros studijų programa Jūrinių ekosistemų sveikata ir apsauga) – „Akvakultūroje naudojamų nevietinių rūšių poveikis Kinijos jūrų pakrančių ekosistemų funkcionavimui“

 

Mokslinės publikacijos
Šidagytė, E., Solovjova, S., Šniaukštaitė, V., Šiaulys, A., Olenin, S. and Arbačiauskas, K., 2017. The killer shrimp Dikerogammarus villosus (Crustacea, Amphipoda) invades Lithuanian waters, South-Eastern Baltic Sea. Oceanologia, 59, 85—91.
Cardeccia A., Marchini A., Occhipinti-Ambrogi A., Galil B., Gollasch S., Minchin D., Narščius A., Olenin S., Ojaveer H. 2016. Assessing biological invasions in European Seas: Biological traits of the most widespread non-indigenous species. Estuarine, Coastal and Shelf Science,1-12
Olenin S., Ojaveer H., Minchin D., Boelens R. 2016. Assessing exemptions under the ballast water management convention: preclude the Trojan horse. Marine Pollution Bulletin, 103:84-92.
Minchin D., Olenin S., Liuc T.K., Cheng M., Huang S.C. 2016. Rapid assessment of target species: Byssate bivalves in a large tropical port. Marine Pollution Bulletin, 112(1-2):177-182.
Olenina I., Vaičiukynas E., Šulčius S., Paškauskas R., Verikas A., Gelžinis A., Bačauskienė M., Bertašiūtė V., Olenin S., Estuarine, Coastal and Shelf Science, 168:71-79
Maric M., De Troch M., Occhipinti-Ambrogi M., Olenin S. 2016. Trophic interactions between indigenous and non-indigenous species in Lampedusa Island, Mediterranean Sea. Marine Environmental research, 120:182-190
Ojaveer H., Galil B.S., Campbell M.L., Carlton J.T., Canning-Clode J., Cook E.J., Davidson A.D., Hewitt C.D., Jelmert A., Marchini A., McKenzie C.H., Minchin D., Occhipinti-Ambrogi A., Olenin S., Ruiz G. 2015. Classification of Non-Indigenous Species Based on Their Impacts. Considerations for Application in Marine Management. PLoS Biology, 13(4):e1002130
Lehtiniemi M., Ojaveer H., David M., Galil B., Gollasch S., McKenzie C., Minchin D., Occhipinti-Ambrogi A., Olenin S., Pederson J. 2015. Dose of truth — Monitoring marine non-indigenous species to serve legislative requirements. Marine Policy, 54:26–35
Douglas M.R., Slynko Y.V., Dgebuadze Y.Y., Olenin S., Aleksandrov B., Boltachev A., Slynko E.E., Khristenko D., Minchin D., Pavlov D.F., Reshetnikov A.N., Vekhov D.A., Ware C.J., Douglas M.E. 2015. Invasion ecology: an International perspective centered in the Holarctic. Fisheries 40(9): 464-470
Galil B.S., Marchini A., Occhipinti-Ambrogi A., Minchin D., Narščius A., Ojaveer H., Olenin S. 2014. International arrivals: widespread bioinvasions in European Seas. Ethology Ecology & Evolution, 26(2-3):152-171.
Olenin S., Narščius A., Minchin D., David M., Galil B., Gollasch S., Marchini A., Occhipinti-Ambrogi A., Ojaveer H., Zaiko A. 2014. Making non-indigenous species information systems practical for management and useful for research: an aquatic perspective. Biological Conservation, 173: 98-107.
Ojaveer H., Galil B., Minchin D., Olenin S., Amorim A., Canning-Clode J., Chainho P., Copp G. H., Gollasch S., Jelmert A., Lehtiniemi M., McKenzie C., Mikus J., Miossec J., Occhipinti-Ambrogi A., Pećarević M., Pederson J., Quilez-Badia G., Wijsman J. W. M., Zenetos A. 2014. Ten recommendations for advancing the assessment and management of non-indigenous species in marine ecosystems. Marine Policy, 44:160-165.
Lindegarth M., Bergström U., Mattila J., Olenin S., Ollikainen M., Downie A.L., Sundblad G., Bučas M., Gullström M., Snickars M., von Numers M., Svensson J.R., Kosenius A.K. 2014. Testing the potential for predictive modeling and mapping and extending its use as a tool for evaluating management scenarios and economic valuation in the Baltic Sea (PREHAB). AMBIO, 43(1): 82–93.
Zaiko A., Minchin D., Olenin S. 2014.“The day after tomorrow“:anatomy of an‘r’ strategist aquatic invasion. Aquatic Invasions, 9(2): 145-155
Verikas A., Gelžinis A., Bačauskienė M., Olenina I., Olenin S., Vaičiukynas E. 2012. Automated image analysis- and soft computing-based detection of the invasive dinoflagellate Prorocentrum minimum (Pavillard) Schiller. Expert Systems with Applications, Elsevier, 39:6069-6077.
Narščius A., Olenin S., Zaiko A., Minchin D. 2012. Biological invasion impact assessment system: From idea to implementation. Ecological Informatics, 7:46-51.
Verikas A., Gelžinis A., Bačauskienė M., Olenina I., Olenin S., Vaičiukynas E. 2012. Phase congruency-based detection of circular objects applied to analysis of phytoplankton images. Pattern Recognition, Elsevier, 45:1659-1670.
Zaiko A., Lehtiniemi M., Narščius A., Olenin S. 2011. Assessment of bioinvasion impacts on a regional scale: a comparative approach. Biological Invasions, Springer Science, Business Media, 13:1739-1765.
Olenin S., Minchin D. 2011. Biological Introductions to the Systems: Macroorganisms. Treatise on Estuarine and Coastal Science, 8:149-183.
Buynevich I. V., Damušytė A., Bitinas A., Olenin S., Mažeika J., Petrošius R. 2011. Pontic-Baltic pathways for invasive aquatic species: Geoarchaeological implications. Geology and Geoarchaeology of the Black Sea Region: Beyond the Flood Hypothesis, 473 :189-195.
Olenin S., Elliott M., Bysveen I., Culverhouse P., Daunys D., Dubelaar G. B. J., Gollasch S., Goulletquer P., Jelmert A., Kantor Y., Mézeth K. B., Minchin D., Occhipinti Ambrogi A., Olenina I., Vandekerkhove J. 2011. Recommendations on methods for the detection and control of biological pollution in marine coastal waters. Marine Pollution Bulletin, Elsevier, 62:2598-2604.
Olenin S., Narščius A. 2010. "Beaufort Scale" for bioinvasion impacts. Aliens: The Invasive Species Bulletin, 29: 52-54.
Olenina I., Wasmund N., Hajdu S., Jurgensone I., Gromisz S., Kownacka J., Toming K., Vaičiūtė D., Olenin S. 2010. Assessing impacts of invasive phytoplankton: The Baltic Sea case. Marine Pollution Bulletin, Oxford: Elsevier Science Ltd. 60:1691-1700.
Olenin S., Minchin D., Daunys D., Zaiko A. 2010. Biological Pollution of Aquatic Ecosystems in Europe. Atlas of Biodiversity Risk, 136-137.
Vilà M., Basnou C., Pysek P., Olenin S. 2010. How well do we understand the impacts of alien species on ecosystem services? A pan-European, cross-taxa assessment. Frontiers in Ecology and the Environment, The Ecological Society of America 8(3):135-144.
Olenin S., Minchin D., Daunys D., Zaiko A. 2010. Pathways of Aquatic Invasions in Europe. Atlas of Biodiversity Risk, 138-139.
Ojaveer H., Jaanus A., MacKenzie B. R., Martin G., Olenin S., Radziejewska T., Telesh I., Zettler M. I., Zaiko A. 2010. Status of Biodiversity in the Baltic Sea. PLoS ONE,Public Library of Science 5(9):1-19.
Savini D., Occhipinti–Ambrogi A., Marchini A., Tricarico E., Gherardi F., Olenin S., Gollasch S. 2010. The top 27 animal alien species introduced into Europe for aquaculture and related activities. Journal of Applied Ichthyology, Berlin: Blackwell Verlag, 26(2):1-7.
Minchin D., Gollasch S., Cohen A. N., Hewitt C. L., Olenin S. 2009. Characterizing Vectors of Marine Invasion. Biological invasions in marine ecosystems, Ecological, management, and geographic perspectives, Springer, Series: Ecological Studies, 204:109-116.
Zaiko A., Daunys D., Olenin S. 2009. Habitat engineering by the invasive zebra mussel Dreissena polymorpha (Pallas) in a boreal coastal lagoon: impact on biodiversity. Helgoland Marine Research, 63:85-94.
Bučas M., Daunys D., Olenin S. 2009. Recent distribution and stock assessment of the red alga Furcellaria lumbricalis on an exposed Baltic Sea coast: combined use of field survey and modelling methods. Oceanologia 51(3):1-19.
Olenin S., Minchin D., Daunys D. 2007. Assesment of biopollution in aquatic ecosystems. Marine Pollution Bulletin, 55:379-394.
Bučas M., Daunys D., Olenin S. 2007. Overgrowth patterns of the red algae Furcellaria lumbricalis at an exposed Baltic Sea coast: The results of a remote underwater video data analysis. Estuarine and Coastal and Shelf Science, 75(3):308-316.
Zaiko A., Olenin S., Daunys D., Nalepa T. 2007. Vulnerability of benthic habitats to the aquatic invasive species. Biological Invasions, 9:703-714.
Daunys D., Zemlys P., Olenin S., Zaiko A., Ferrarin C. 2006. Impact of the zebra mussel Dreissena polymorpha invasion on the budget of suspended material in a shallow lagoon ecosystem. Helgoland Marine Research, 60(2):113-120.
Olenin S., Daunys D. 2004. Coastal typology based on benthic biotope and community data: the Lithuanian case study. Baltic Sea Typology. Coastline Reports, 4: 65-83
Zaiko A., Olenin S. 2004. Impact of invasive benthic crustaceans on the resuspension of bottom sediments: an experimental study approach. Oceanological and Hydrobiological Studies, 33(3): 99-110.