lekt. dr. Sergej Jakovlev

Jaunesnysis mokslo darbuotojas
Tyrimų sritis: intelektinės transporto sistemos

Tel.:
-

E-mail:
s.jakovlev.86@gmail.com

Klaipėdos universitete dirba nuo 2011 metų. Pradėjo savo karjerą dirbdamas tuometinėje Klaipėdos universiteto Informatikos inžinerijos katedroje asistentu ir įsitraukė į katedroje vykdomą mokslinę projektinę veiklą. 2016 metais apgynė disertaciją "Krovinių konteinerių patikros metodų ir procedūrų taikymo modeliavimas“ (mokslinis vadovas prof. dr. Arūnas Andziulis), kurioje analizavo krovininių konteinerių saugumo užtikrinimo sistemų efektyvumą. Šiuo metu toliau vykdo tyrimus susijusius su IT taikymu transporto sistemose.

Mokslinės publikacijos
Voznak M., Jakovlev S., Toral-Cruz H., Hidoussi F. 2015. RFID/WSN Middleware Approach for Container Monitoring. Encyclopedia of Information Science and Technology, 7289-7300.
Toral-Cruz H., Hidoussi F., Boubiche D.E., Bilami A., Voznak M., Jakovlev S. 2015. Wireless Sensor Networks. Encyclopedia of Information Science and Technology, 5815-5824.
Jakovlev S., Voznak M., Andziulis A., Ruibys K. 2014. Application of predictive control methods for Radio telescope disk rotation control. Journal Soft Computing, 18(4): 707-716.
Vilkelis A., Jakovlev S. 2014. Outbound supply chain collaboration modelling based on the automotive industry. Transport, 29(2): 223-230.
Jakovlev S., Voznak M., Andziulis A., Kurmis M. 2013. Communication Technologies for the Improvement of Marine Transportation Operations. Analysis, Design, and Evaluation of Human-Machine Systems, 12(1):469-474.
Eglynas T., Jakovlev S., Bogdevicius M., Didžiokas R., Andziulis A., Lenkauskas T. 2013. Concept of Cargo Security Assurance in an Intermodal Transportation. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation: Maritime Transport & Shipping, 223-226.
Jakovlev S., Andziulis A., Bulbenkienė V., Didžiokas R., Bogdevičius M., Plėštys R., Zakarevičius R. 2012. Cargo Container Monitoring Data Reliability Evaluation in WSN Nodes. Electronics & Electrical Engineering, 3(119):91-94.
Eglynas T., Bogdevičius M., Jakovlev S., Andziulis A., Lenkauskas T., Harja J., Drungilas D. 2012. Color Segmentation Based Rails Recognition System For Autonomous Trains Speed Correction In AnIntelligent Transport Control System.16th International Conference Transport Means, 171-174.
Andziulis A., Jakovlev S., Adomaitis D., Dzemydienė D. 2012. Integration of Mobile Control Systems in Intermodal Container Transportation Management. Transport, 27(1):40–48.
Andziulis A., Plestys R., Jakovlev S., Adomaitis D., Gerasimov K., Kurmis M., Pareigis V. 2012. Priority Based Tag Authentication and Routing Algorithm for Intermodal Containers RFID Sensor Network. Transport, 27(4):373-382.
Jakovlev S., Bulbenkienė V., Andziulis A., Adomaitis D. 2011. E-Services Providing Complex Containers Cargo Conditions Monitoring Information System. Proceedings of the International Conference on Management of Emergent Digital Eco Systems (MEDES‘11), 293-297.
Jakovlev S., Andziulis A., Lenkauskas T. 2011. Research of Intelligent transport system application possibilities in Intermodal containers transportation area. Proceedings of the 15th Int. Conf. Transport means, 219-221.
Projektinė veikla
Nuo Iki Akronimas Pavadinimas
2012 2014 Cross-border DISCOS JTMC veiklos išplėtimas paskirstytų realaus laiko signalų apdorojimo ir valdymo sistemų kūrimo srityse