"Biological Oceanography of the Baltic Sea", knygos biologinių invazijų skyriaus autorius - prof. habil. dr. S.Olenin.

Norime pasidžiaugti ilgai laukta knyga apie Baltijos jūros biologinę okeanografiją (Biological Oceanography of the Baltic Sea. 2017. Snoeijs-Leijonmalm, P., Shubert, H., Radziejewska, T. (ed-s). Springer Netherlands, 683 pp.).

Šioje Spinger leidykloje išleistoje fundamentinėje monografijoje apibendrintos žinios apie Baltijos jūros aplinkos sąlygas, biogeocheminius ciklus, genetinę įvairovę ir evoliuciją bei organizmų fiziologines adaptacijas. Didelė knygos dalis skirta Baltijos jūros ekosistemos posistemėms: pelaginiam mitybos tinklui, su ledu asocijuotai gyvybei, smėlio pakrantėms, estuarijoms ir priekrantės lagūnoms ir kt. Baigiamojoje dalyje nagrinėjami taikomieji klausimai: biologinis monitoringas, cheminė tarša ir ekotoksikologija, ekosistemos sveikata, ekosisteminės paslaugos, gerybės ir vadyba. Tarp 92 knygos bendraautorių yra du iš KU Jūros mokslo ir technologijų centro - prof. habil. dr. S.Olenin ir doc. Dr. A. Zaiko. Knyga yra dedukuota „visiems buvusiems, esamiems ir busimiems Baltijos jūros biologams“ ir, iš esmes, sumanyta kaip vadovėlis universiteto studentams, tačiau pagal savo turinį, apimtį ir aprašymo gilumą ji bus naudinga ir kitų specialybių studentams ir mokslininkams, besidomintiems šiuolaikine okeanografija. (Vienas knygos egzempliorius yra pas prof. S. Oleniną. Tikimės, kad KU biblioteka užsakys daugiau egzempliorių ir galbūt pdf versiją).

Nuoroda http://www.springer.com/us/book/9789400706675