Projekto BALMAN susitikimas Taivane

2016 kovo 1-5 d. JMTC darbuotojai prof. dr. Sergej Olenin ir dr. Anastasija Zaiko bei KU JTGMF Inžinerijos katedros vedėja prof. dr. Jolanta Janutėnienė dalyvavo Bendros Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) mokslinių tyrimų programos projekto BALMAN (Laivų balastinių vandenų valdymo sistemos plėtra siekiant sumažinti biologines invazijas) dalyvių metiniame susirinkime Tainano mieste Taivane. Buvo pristatyti 2015 m. vykdyti projekto darbai, įskaitant biologinių tyrimų Taivano Kaohsiung uoste, kuriuose dalyvavo S. Olenin ir JMTC vyr. m. d. dr. Dan Minchin, rezultatai. Sukurtas detalus 2016 m. tyrimų planas, aptartos ruošiamos ir planuojamos publikacijos. Taip pat projekto partneriai iš Nacionalinio Cheng Kung universiteto Okeano technologijų ir jūrinių reikalų instituto (ang. Institute of Ocean Technology & Marine Affairs, National Cheng Kung University) organizavo labai įdomią kultūrinę vizito programą, apimusią ekskursijas į Kenting nacionalinį parką ir Dong Hwa universiteto Jūrų biologijos muziejų ir akvariumą bei apsilankymą viename didžiausių pasaulyje Budos centre Tainane.