Projektai

Projektų paieška

Projektinė veikla
Nuo Iki Akronimas Pavadinimas Koordinatorius Programa
2016 2019 EOMORES Distancinių tyrimų paslaugos ekologinės būklės stebėsenai ir duomenų teikimui
[skaityti plačiau]
Diana Vaičiūtė Horizon2020
2015 2018 BALTCOAST Sisteminiu požiūriu grindžiama struktūra kranto tyrimams ir valdymui Baltijos jūroje
[skaityti plačiau]
Marija Kataržytė BONUS
2015 2018 BSCP Europos jūrinių stebėjimų ir duomenų tinklas (EMODnet) Baltijos jūrai
[skaityti plačiau]
Sergej Olenin EASME
2015 2017 BALMAN Laivų balastinių vandenų valdymo sistemos plėtra siekiant sumažinti biologines invazijas
[skaityti plačiau]
Sergej Olenin LMT, Lithuania - Latvia - China (Taiwan) research project fund
2015 2019 MARCONS Europos ir kaimyninių jūrų gamtosaugos gerinimas
[skaityti plačiau]
Darius Daunys COST
2014 2017 BIO-C3 Biologinės įvairovės pokyčiai - priežastys, pasekmės ir valdymo reikšmė
[skaityti plačiau]
Anastasija Zaiko BONUS
2014 2016 TRIPOLIS Žvejybos dugniniais tralais intensyvumas ir poveikis Lietuvos Baltijos jūros ekosistemai
[skaityti plačiau]
Darius Daunys LMT
2014 2016 MAURAKUMA Maurabragūnų pasiskirstymas Kuršių mariose ir aplinkos veiksnių poveikio analizė
[skaityti plačiau]
Martynas Bučas LMT
2013 2017 COST ALIENS Europos svetimkraščių rūšių informacinė sistema
[skaityti plačiau]
Sergej Olenin European Commission, Horizon 2020
2013 2015 BALSAM Baltijos jūros pilotinis projektas: Baltijos jūros aplinkos integruoto monitoringo naujų koncepcijų tyrimas
[skaityti plačiau]
Darius Daunys European Commission, Marine Strategy Framework Directive pilot projects
2012 2016 DEVOTES Inovatyvių priemonių jūrų biologinės įvairovės suvokimui ir geros aplinkos būklės vertinimui plėtra
[skaityti plačiau]
Sergej Olenin European Commission, 7 BP
2012 2015 MARES Jūrų ekosistemų gerovė ir apsauga
[skaityti plačiau]
Sergej Olenin ERASMUS MUNDUS, Horizon 2020
2012 2015 VECTORS Vandenynų ir jūrų gyvenimo kaitos vektoriai bei jų įtaka ekonomikos sektoriams
[skaityti plačiau]
Sergej Olenin European Commission, 7 BP
2012 2014 TRUFFLE Trumų tyrimai, universitetų ir pradedančių ūkininkų informacinis tinklas
[skaityti plačiau]
Marija Kataržytė Latvia-Lithuania Cross Border Cooperation Programme
2012 2014 LAKES FOR FUTURE Ežerų ir jų teritorijų tvarus valdymas bendradarbiaujant tarp sienų Kuržemėje ir Lietuvoje
[skaityti plačiau]
Ričardas Paškauskas Latvia-Lithuania Cross Border Cooperation Programme
2012 2014 IANUS Invazinių rūšių adaptacijos mechanizmo tyrimai naujų metodų sintezės pagalba
[skaityti plačiau]
Ričardas Paškauskas LMT
2012 2014 PROTEUS Prokariotų-virusų-žiuželinių-dumblių tarpusavio sąveikos mechanizmai eutrofinėje vandens sistemoje
[skaityti plačiau]
Ričardas Paškauskas LMT
2012 2014 Cross-border DISCOS JTMC veiklos išplėtimas paskirstytų realaus laiko signalų apdorojimo ir valdymo sistemų kūrimo srityse
[skaityti plačiau]
Arūnas Andziulis Latvia-Lithuania Cross Border Cooperation Programme
2012 2015 Lietuvos jūrinio sektoriaus technologijų ir aplinkos tyrimų plėtra
[skaityti plačiau]
Arūnas Andziulis ES Social Funds - Human Resources Development Program
2012 2015 Efektyvių intermodalinio transporto technologijų kūrimas ir taikymas.
[skaityti plačiau]
Arūnas Andziulis ES Social Funds - Human Resources Development Program
2011 2012 KRABAS Lietuvos Baltijos jūros krantų pažeidžiamumo vertinimas
[skaityti plačiau]
Loreta Kelpšaitė-Rimkienė LMT
2010 2011 GEORIFAI Geogeninių Baltijos rifų – moreninių gūbrių, kilmė, raida ir ekologinė reikšmė
[skaityti plačiau]
Darius Daunys LMT
2010 2015 DENOFLIT Jūrinių buveinių ir rūšių inventorizacija NATURA 2000 tinklo plėtrai Lietuvos ekonominėje zonoje Baltijos jūroje
[skaityti plačiau]
Darius Daunys LIFE+ Nature & Biodiversity
2010 2014 SAMBAH Baltijos jūros kiaulių statinių akustiniai stebėjimai
[skaityti plačiau]
Darius Daunys LIFE+ Nature & Biodiversity
2010 2011 PREHAB Baltijos jūros dugno buveinių prognozė: įtraukiant antropogeninį poveikį ir ekonominį vertinimą
[skaityti plačiau]
Sergej Olenin BONUS
2010 2012 MOPODECO Buveines formuojančių rūšių modeliavimas ir ES Buveinių Direktyvos 1 priedo jūros buveinių apsaugos būklės vertinimo metodų kūrimas
[skaityti plačiau]
Darius Daunys Nordic countries Council of Ministers
2010 2012 JRTC Jungtinis tyrimų ir mokymo centras
[skaityti plačiau]
Arūnas Andziulis LATLIT, Interreg, Latvia-Lithuania Cross Border Cooperation Programme
2008 2012 MEECE Jūrų ekosistemų evoliucija besikeičiančioje aplinkoje
[skaityti plačiau]
Sergej Olenin European Commission, 7 BP
2008 2011 EEE Lietuvos jūrų išteklių darniojo valdymo sistema taikant naujoviškas stebėjimo, modeliavimo priemones ir ekosistemų metodą
[skaityti plačiau]
Darius Daunys The Norwegian Financial Mechanism and the Republic of Lithuania