Pranešimo pristatymas ,,Maistmedžiagių (N ir P) prietaka, dinamika ir balansas Kuršių mariose''

Jūros mokslų ir technologijų centro mokslo darbuotojas Dr. Mindaugas Žilius kartu su Dr. Jolita Petkuviene ir doktorante Irma Vybernaite - Lubiene, Aplinkos apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų departamente skaitė pranešimą tema ,,Maistmedžiagių (N ir P) prietaka, dinamika ir balansas Kuršių mariose''. Pagrindinis pranešimo tikslas buvo supažinti su naujaisiais maistmedžiagių (azoto ir fosforo) prietakos, dinamikos ir balanso tyrimais Kuršių mariose.