Nevietinės rūšys ir ekologinė genetika

Biologinių invazijų problemos tyrimai apjungia daugelį mokslo krypčių, nuo biologijos ir ekologijos iki informatikos, technologijų ir socio-ekonomikos. Tiriama biologinių invazijų priežastys ir svetimkraščių rūšių plitimo keliai vandens ekosistemose, šių rūšių fiziologinės adaptacijos naujoje aplinkoje, jų poveikis vietinėms bendrijoms, buveinėms ir ekosistemų funkcionavimui. JMTC sukurta jūrinių svetimkraščių rūšių informacinė sistema AquaNIS, apimanti Europos ir kaimyninių bei tolimųjų regionų jūras, tarptautinių organizacijų yra pripažinta kaip svarbus įrankis, atliekant biologinių invazijų tyrimus ir valdymą.

Ekologinė genetika apima molekulinės ekologijos, aplinkosaugos genetikos bei populiacijų genetikos kryptis. Pagrindiniai JMTC mokslininkų tyrimų interesai – molekulinių žymenų taikymas rūšių identifikacijai, bendrijų struktūros tyrimams bei mikrobiologinės taršos šaltinių paieškai, modernių genetinių metodų (DNR barkodai/metabarkodai) taikymas biologinės įvairovės tyrimams ir nevietinių rūšių stebėsenai. Moksliniai tyrimai taip pat apima genetinę įvairovę ir jos pokyčius, populiacijų genetinę struktūrą, žmogaus ūkinės veiklos genetines pasekmes.