Projektų paieška

MOPODECO - Buveines formuojančių rūšių modeliavimas ir ES Buveinių Direktyvos 1 priedo jūros buveinių apsaugos būklės vertinimo metodų kūrimas

Projekto biudžetas: 100544 EUR

Projekto darbuotojai: Darius Daunys, Viktorija Vaitkevičienė