doc. dr. Mindaugas Žilius

Mokslo darbuotojas
Tyrimų sritis: azoto apykaita ir transformacijos estuarijose, ekosistemos metabolizmas, deguonies trūkumas ir bioturbacija

Tel.:
+370 46 398858

E-mail:
mindaugas.zilius@jmtc.ku.lt

Tyrėjas yra vandenų ekologas ir biogeochemikas pagrinde dirbantis sekliose estuarijose ir lagūnose. Podoktorantūrinės stažuotės „Anoksija“, remiamos Lietuvos mokslo tarybos, metu jis specializavosi tyrinėjant deguonies trūkumo (hipoksijos/anoksijos) dinamiką, atsiradimo priežastis ir pasekmes sekliose eutrofinėse lagūnose. Paskutinius du metus mokslininkas Klaipėdos universitete tyrinėja azoto pernašos, apykaitos ir biogeocheminių virsmų mechanizmus upės-estuarijos-jūros kontinuume, taikant eksperimentinius biogeocheminius ir in situ matavimus.

Tyrėjas yra sukaupęs nemažą patirtį atlikdamas in situ matavimus ir laboratorinius tyrimus skirtingose Europos lagūnose: Kuršių mariose (Lietuva), Orderio lagūna (Vokietija/Lenkija), Sacca di Goro lagūna (Italija), Bages-Sigean lagūna (Prancūzija), Kaerby Fed ir Faellestrand fiordai (Danija).

Įgūdžiai:

  • Analitinė chemija (spektrofotometrija, atominė absorbcija, elektrochemija)
  • Nuosėdų porinio vandens surinkimas skirtingais metodais
  • Nuosėdų profiliavimas mikroelektrodais
  • Geležies ir Mangano redukcijos įvertinimas nuosėdose
  • Stabiliųjų 15N izotopų taikymas azoto virsmų tyrimams vandens ekosistemose
  • Junginių apykaitos matavimai tarp dugno nuosėdų ir priedugnio vandens
  • MIMS (angl. membrane inlet mass spectrometer) taikymas vandenyje ištirpusių dujų nustatymui.

Dėstymas: "Aplinkos chemijos" ir "Estuarijų ekologijos" kursai Klaipėdos universitete

Google Scholar profilis

ResearchGate profilis

Mokslinės publikacijos
Petkuvienė J., Žilius M., Lubienė I., Ruginis T., Giordani G., Razinkovas-Baziukas A., Bartoli M. 2016. Phosphorus cycling in a freshwater estuary impacted by cyanobacteria blooms. Estuaries and Coasts, 1-17
Benelli S., Racchetti E., Carpintero Moraes P., Žilius M., Lubienė I., Fano E. A. 2016. Rare but large bivalves alter benthic respiration and nutrient recycling in riverine sediments. Aquatic Ecology, 1-16.
Remeikaitė-Nikienė N., Lujanienė G., Malejevas V., Barisevičiūtė R., Žilius M., Garnaga-Budrė G., Stankevičius A. 2015. Distribution and sources of organic matter in sediments of the south-eastern Baltic sea. Journal of Marine Systems, 157:75-81
Žilius M.,·Giordani G., Petkuvienė J., Lubienė I., Ruginis T., Bartoli M. 2015. Phosphorus mobility under transient anoxia conditions in two shallow eutrophic lagoons (Curonian and Sacca di Goro lagoons). Estuarine, Coastal and Shelf Science, 164:134-146.
Žilius M., R. de Wit R., Bartoli M. 2015. Response sedimentary process to cyanobacteria loading. Journal of limnology.
Ruginis T., Bartoli M., Petkuvienė J., Žilius M., Lubienė I., Laini A., Razinkovas-Baziukas A. 2014. Benthic respiration and stoichiometry of regenerated nutrients in lake sediments with Dreissena polymorpha. Aquatic Science, 76(3):405-417.
Žilius M., Bartoli M., Bresciani M., Kataržytė M., Ruginis T., Petkuvienė J., Lubienė I., Giardino C., Bukaveckas P.A., de Wit R., Razinkovas-Baziukas A. 2014. Feedback Mechanisms Between Cyanobacterial Blooms, Transient Hypoxia, and Benthic Phosphorus Regeneration in Shallow Coastal Environments. Estuaries and Coasts, 37(3): 680-694.
Žilius M., Bartoli M., Daunys D., Pilkaitytė R., Razinkovas A. 2013. Patterns of benthic oxygen uptake in a hypertrophic lagoon: spatial variability and controlling factors. Hydrobiologia, 699 (1):85-98.
Žilius M., Bartoli M., Daunys D., Pilkaitytė R., Razinkovas A. 2012. Patterns of benthic oxygen uptake in a hypertrophic lagoon: spatial variability and controlling factors. Hydrobiologia, 699(1):85-98.
Bresciani M., Giardino C., Stroppiana D., Pilkaitytė R., Žilius M., Bartoli M., Razinkovas A. 2012. Retrospective analysis of spatial and temporal variability of chlorophyll-a in the Curonian Lagoon. Journal of Coastal Conservation, 16(4): 511-519.
Žilius M., D Daunys, Petkuvienė J., Bartoli M. 2012. Sediment-water oxygen, ammonium and soluble reactive phosphorus fluxes in a turbid freshwater estuary (Curonian lagoon, Lithuania): evidences of benthic microalgal activity. Journal of Limnology, 71(2):309-319.