doc. dr. Martynas Bučas

Mokslo darbuotojas
Tyrimų sritis: makrofitobentoso ekologija ir stebėsena, dugno buveinių kartografavimas ir statistinis modeliavimas

Tel.:
+370 46 398878

E-mail:
martynas.bucas@jmtc.ku.lt

turi 15 m. patirtį dugno buveinių tyrimuose, įvaldęs povandeninių video sistemų, akustinių metodų, GIS, daugiamatės ir erdvinės statistikos metodų panaudojimą kartografuojant dugno augalijos pasiskirstymą. Nuo 2000 m. atlieka buveinių tyrimus povandeniniu. Mokslininko karjerą pradėjo dirbdamas su dugno bestuburių ir augalijos bendrijų tyrimais gėlavandeniuose ir jūriniuose vandens telkiniuose. 2009 m. apgynė disertaciją apie raudondumblio šakotojo banguolio (Furcellaria lumbricalis (Hudson) J. V. Lamouroux) pasiskirstymo dėsningumus ir ekologinę reikšmę atviroje Lietuvos Baltijos jūros priekrantėje. Nuo 2007 m. atsakingas už makrofitų stebėsenos programos vystymą ir vykdymą, aplinkos veiksnių poveikio vertinimą, aplinkos apsaugos priemonių parinkimą palaikant arba gerinant vandens kokybę Lietuvos Baltijos jūros priekrantėje. Nuo 2010 m. dalyvauja tarptautinėse mokslininkų grupėse (HELCOM, ICES) kuriant vandens kokybės rodiklius pagal dugno augalų parametrus, vystant stebėsenos, aplinkosauginių priemonių programas. Nuo 2008 m. dalyvauja įgyvendinant ES Jūrų strategijos pagrindų direktyvą Lietuvoje.  Nuo 2009 m. Klaipėdos universiteto Gamtos mokslų katedroje skaito „Geografinių tyrimų metodai", „GIS ir erdvinės analizės metodų taikymas jūros ir kranto zonos tyrimams“ bei „Statistinių metodų jūros ekologijoje" kursus, vadovauja kursiniams ir baigiamiesiems darbams.

Mokslinės publikacijos
Kataržytė M., Vaičiūtė D., Bučas M., Gyraitė G., Petkuvienė J. 2017. Microorganisms associated with charophytes under different salinity conditions. Oceanologia, 59(2):177-186.
Bučas, M., Šaškov, A., Šiaulys, A. and Sinkevičienė, Z., 2016. Assessment of a simple hydroacoustic system for the mapping of macrophytes in extremely shallow and turbid lagoon. Aquatic Botany, 134, pp.39-46.
Patrício J., Little S., Mazik K., Papadopoulou K., Smith C.J., Teixeira H., Hoffmann H., Uyarra M.C., Solaun O., Zenetos A., Kaboglu G., Kryvenko O., Churilova T., Moncheva S., Bučas M., Borja A., Hoepffner N., Elliott M. 2016. European Marine Biodiversity Monitoring Networks: strengths, weaknesses, opportunities and threats. Frontiers in Marine Science, 3:161.
Šiaulys, A., Bučas, M., 2015. Biological valorisation of benthic habitats in the SE Baltic Sea. Ecological Informatics, 30:300-304
Vaičiūtė, D., Bresciani, M., Bartoli, M., Giardino, C., Bučas, M., 2015. Spatial and temporal distribution of coloured dissolved organic matter in a hypertrophic freshwater lagoon. Journal of Limnology, 74(3):572-583
Šaškov A., Šiaulys A., Bučas M., Daunys D. 2014. Baltic herring (Clupea harengus membras) spawning grounds on the Lithuanian coast: current status and shaping factors. Oceanologia, 56(4):789–804.
Bučienė A., Antanaitis Š., Šlepetienė A., Šimanskaitė D., Bučas M. 2014. Potassium leaching on Cambisols under the background of different climatic and crop management conditions. Zemdirbyste-Agriculture, 101(1): 3-10.
Lindegarth M., Bergström U., Mattila J., Olenin S., Ollikainen M., Downie A.L., Sundblad G., Bučas M., Gullström M., Snickars M., von Numers M., Svensson J.R., Kosenius A.K. 2014. Testing the potential for predictive modeling and mapping and extending its use as a tool for evaluating management scenarios and economic valuation in the Baltic Sea (PREHAB). AMBIO, 43(1): 82–93.
Bučas M., Bergström U., Downie A-L., Sundblad G., Gullström M., von Numers M., Šiaulys A., Lindegarth M. 2013. Empirical modelling of benthic species distribution, abundance, and diversity in the Baltic Sea: evaluating the scope for predictive mapping using different modelling approaches. ICES Journal of Marine Science, 70(6):1233-1243.
Šiaulys A., Daunys D., Bučas M., Bacevičius E. 2012. Mapping an ecosystem service: a quantitative approach to derive fish feeding grounds. Oceanologia, 54 (3):491-505.
Šiaulys A., Bučas M. 2012. Species distribution modelling of benthic invertebrates in the south-eastern Baltic Sea. Baltica, 25(2):163-170.
Visakavičius E., Bučas M., Kelpšaitė L., Figoras A. 2012. Unexpected experiment of sediment transport and its effect on the benthic habitat on the Baltic Sea nearshore area of Lithuania. Baltic International Symposium (BALTIC), 1-6.
Vaičiūtė D., Bresciani M., Bučas M. 2012. Validation of MERIS bio-optical products with in situ data in the turbid Lithuanian Baltic Sea coastal waters. Journal of Applied Remote Sensing, 6(1):1-20.
Kersen P., Kotta J., Bučas M., Kolesova N., Deķere Z. 2011. Epiphytes and associated fauna on the brown alga Fucus vesiculosus in the Baltic and the North Seas in relation to different abiotic and biotic variables. Marine Ecology, 32:1–9.
Tomczak M.T., Müller-Karulis B., Järv L., Kotta J., Martin G., Minde A., Põllumäe A., Razinkovas A., Strake S., Bučas M., Blenckner T. 2009. Analysis of trophic networks and carbon flows in South Eastern Baltic costal ecosystems. Progress in Oceanography, 81(1-4):111-131.
Bučas M., Daunys D., Olenin S. 2009. Recent distribution and stock assessment of the red alga Furcellaria lumbricalis on an exposed Baltic Sea coast: combined use of field survey and modelling methods. Oceanologia 51(3):1-19.
Bučas M., Daunys D., Olenin S. 2007. Overgrowth patterns of the red algae Furcellaria lumbricalis at an exposed Baltic Sea coast: The results of a remote underwater video data analysis. Estuarine and Coastal and Shelf Science, 75(3):308-316.