lekt. dr. Marija Kataržytė

Mokslo darbuotoja
Tyrimų sritis: mikrobiologinė tarša, maudyklų vandens kokybė kranto zonoje, aplinkosauginis švietimas

Tel.:
+370 46 398879

E-mail:
marija.katarzyte@jmtc.ku.lt

Klaipėdos universitete pradėjo dirbti nuo 2009. Šiuo metu daugiausiai dirba su mikrobiologinės taršos atsekimu (taikant molekulinius metodus) tarpiniuose ir jūriniuose vandenyse bei kranto zonos tema susijusia su maudyklų vandens kokybės vertinimu. Stažavosi įvairiose institucijose (Leibniz Baltic Sea Research Institute (Varnemunde, Vokietija), Minho University (Portugalija), ISIMAR National Research Institute (Venecija, Italija), kuriose mokėsi molekulinių tyrimo metodų (DGGE, fingerprinting, Real Time PCR). Koordinavo tarptautinę Erasmus Mundus „Marine biodiversity and conservation“ magistro programą (2010-2014). Organizavo tarptautinius kursus ir vedė juose užsiėmimus: Baltijos jūros mokslo stovykla (2012), vasaros mokykla WISEWATER (2014), vasaros mokykla "A System Approach Framework for Coastal Research and Management: From theory to practice” (2016). Dėsto dalį kursų: "Mikologija ir algologija" ir "Mokslinio darbo metodologija ir projektų rašymas" Klaipėdos universiteto Gamtos mokslų katedroje, vadovauja studentų bakalauro ir magistro darbams.

Google Scholar profilis

ResearchGate profilis

Mokslinės publikacijos
Kataržytė M., Vaičiūtė D., Bučas M., Gyraitė G., Petkuvienė J. 2017. Microorganisms associated with charophytes under different salinity conditions. Oceanologia, 59(2):177-186.
Čerkasova N., Kataržytė M., Umgiesser G., Baltranaitė E. 2016. Curonian Lagoon bathing water quality asse ssment trough microbial pollution modelling. Baltic Earth 2016 Conference proceeding, 190.
Schernewski G., Schönwald S., Kataržytė M. 2014. Application and evaluation of an indicator set to measure and promote sustainable development in coastal areas. Ocean coastal manage, 101(Part A):2-13.
Žilius M., Bartoli M., Bresciani M., Kataržytė M., Ruginis T., Petkuvienė J., Lubienė I., Giardino C., Bukaveckas P.A., de Wit R., Razinkovas-Baziukas A. 2014. Feedback Mechanisms Between Cyanobacterial Blooms, Transient Hypoxia, and Benthic Phosphorus Regeneration in Shallow Coastal Environments. Estuaries and Coasts, 37(3): 680-694.
Urban A., Kataržytė M., Schickmann. 2012. Is small mammal mycophagy relevant for truffle cultivation? Acta Mycologica, 47(2).