Projektų paieška

MARCONS - Europos ir kaimyninių jūrų gamtosaugos gerinimas

Pagrindiniai  veiklos tikslai skirstomi į koordinavimo ir pajėgumų stirpinimo grupes. Koordinavimo tikslai yra šie: 1. koordinuoti pastangas gerinant Europos ir kaimyninių jūrų gamtos apsaugą; 2. padėti mažinti atskirtį tarp  uropos ir kaimyninių jūrų aplinkos tyrimų ir gamtosauginio valdymo; 3. teikti mokslines rekomendacijas jūrinės gamtosaugos valdymo specialistams; 4. vystyti naujas metodologijas ir sprendimų priėmimo įrankius, padedančius rasti kompromisus tarp gamtosaugos ir vystymosi bei gamtosaugos kaštų ir pajamų; 5. didinti Europos gamtosaugos mokslo konkurencingumą kuriant naujoves Europos ir kitų pasaulio regionų jūroms; 6. parengti ir viešinti bendrą įvairių poveikių, įskaitant ir klimato kaitos, vertinimo metodą ir jo įtraukimą į gamtosauginį planavimą, taip pat metodus integruoti sausumos, gėlų vandenų ir jūros planavimą, tarptautinį bendradarbiavimą, biologinėms invazijoms atsparių jūrinių saugomų teritorijų tinklo planavimą; 7. parengti konkrečius gamtosaugos planus pasirinktoms Europos jūrų studijoms; 8. skleisti gamtosaugos principus tarp įvairių socialinių grupių; 9. parengti strategijas skirtas jūrinių teritorijų naudojimo konfliktams. Pajėgumų stiprinimo tikslai yra šie: 1. sukurti bendrą ekspertų tinklą jūrinės gamtosaugos mokslinei pažangai; 2. suburti įvairių sričių ir patirties mokslininkus siekiant proveržio jūrinėje gamtosaugoje; 3. skatinti geografinę, amžiaus ir lyčių lygybę gamtosauginėje veikloje; 4. suteikti naujas galimybes jauniems tyrėjams and kurti naujus tinklus.

Projekto darbuotojai: Martynas Bučas, Darius Daunys