Projektų paieška

LAKES FOR FUTURE - Ežerų ir jų teritorijų tvarus valdymas bendradarbiaujant tarp sienų Kuržemėje ir Lietuvoje

Projekto tikslas - skatinti tvarų gamtos išteklių valdymą bei išsaugojimą ežeruose ir jų baseinuose, esančiuose Kuržemės regione ir Lietuvos pasienio teritorijos rajonuose. Projektas koncentruojasi ties pagrindinėmis ežerų ir jų baseinų problemomis: trūksta tinkamos infrastruktūros, nėra pakankamų išteklių įgyvendinti esamus valdymo planus, turima ribotus duomenis apie vandens ir aplinkos kokybę ežeruose, silpna sąveika tarp priimančių politinius sprendimus ir tyrėjų, menkas piliečių dalyvavimas, nepakankama informacijos sklaida apie ežerų apsaugą ir valdymą.

 Projekto veiklos skirstomos į 3 grupes: 1) vystyti gamtos išteklių valdymo ir apsaugos infrastruktūrą, tame tarpe ir gerinti priėjimą prie ežerų siekiant išvengti galimų pavojų; 2) užtikrinti apsikeitimą patirtimi tarp įvairių suinteresuotųjų šalių, dalyvaujančių valdant ežerų infrastruktūrą, taip pat supažindinti sprendimus priimančius asmenis su faktine informacija ir duomenimis apie ežerų ir jų baseinų aplinkos būklę; 3) skatinti visuomenės dalyvavimą ir informacijos sklaidą apie ežerų apsaugą ir valdymą.

 Projektas skirs dėmesio Durbės ežero vandens kokybės vertinimui, Platelių ežere bus atlikti batimetriniai, dugno buveinių tyrimai, bus tiriama dreisenų įtaka vandens kokybei, dėmesio bus skiriama Kirkilų ir Tytuvėnų ežerų tyrimams. Gauti rezultatai prisideda prie ežerų teritorijų bei išteklių tvaraus valdymo siekiant pagerinti vandens kokybę bei apsaugoti nykstančias buveines.  Dauguma ežerų priklauso "Natura 2000" teritorijoms pagal Buveinių direktyvą 92/43/EEC ir Paukščių direktyvą 2009/147/EC.

 

Projekto biudžetas: 1012554 EUR

Projekto darbuotojai: Aidas Figoras, Aleksej Šaškov, Anastasija Zaiko, Artur Zaiko, Audrius Knolis, Darius Daunys, Evaldas Narušis, Judita Koreivienė, Julius Taminskas, Jūratė Karosienė, Jūratė Kasperovičienė, Jūratė Stančienė, Jurgita Maračkinaitė, Martynas Bučas, Modesta Riaukaitė, Monika Juodeikytė, Ričardas Paškauskas, Rita Linkevičienė, Rūta Raubienė, Šarūnas Navickas, Sigitas Šulčius, Tomas Žapnickas, Zofija Sinkevičienė, Andrius Šiaulys