Projektų paieška

KRABAS - Lietuvos Baltijos jūros krantų pažeidžiamumo vertinimas

Lietuvos Baltijos jūros krantai, kaip ir dauguma pasaulinio vandenyno ir jūrų krantų, yra veikiami didėjančio antropogeninio poveikio, įtakojami besikeičiančių klimatinių sąlygų ir pažeidžiami ekstremalių hidrodinaminių veiksnių. Šio projekto tikslas yra išskirti Lietuvos Baltijos jūros krantų pažeidžiamumo (dėl klimato kaitos) vertinimo kriterijus, parengti metodiką, bei atlikti kompleksinį krantų pažeidžiamumo vertinimą, išskiriant labiausiai gamtinių veiksnių
veikiamus kranto ruožus. 

Nuolat atliekamas krantų monitoringas leidžia stebėti krantų pokyčius, tačiau neleidžia prognozuoti krantų pokyčių ateityje. Pasaulyje taikomos krantų pažeidžiamumo vertinimo metodikos Lietuvos krantams negali būti tiesiogiai taikomos, o reikalauja atskiro vertinimo kriterijų parinkimo ir integravimo atsižvelgiant į Lietuvos krantams būdingas lito-morfodinamines sąlygas.
Projekto metu planuojama atlikti istorinių kranto linijų pokyčių ir paplūdimių stabilumo analizę, ilgalaikių hidrodinaminių veiksnių kitimo analizę, istorinio bangų režimo atkūrimą. Lietuvos Baltijos jūros krantų pažeidžiamumui vertinti bus išskirti gamtiniai veiksniai, labiausiai įtakojantys Lietuvos krantų pažeidžiamumą, parengta vertinimo metodiką. Bangų modelio pagalba planuojama įvertintas bangų aukščių, periodo ir energijos srauto pasiskirstymą ties Lietuvos priekrante ir prognozuoti jo pokyčius ateityje, tai galėtų pasitarnauti ilgalaikiams darnaus kranto zonos valdymo tikslams Lietuvoje. Atliktas daugiakriterinis Lietuvos jūrinių krantų pažeidžiamumo vertinimas, padės išskirti labiausiai gamtinių veiksnių pažeidžiamus Lietuvos jūrinio kranto ruožus, leis prognozuoti krantų pažeidžiamumą klimato kaitos kontekste. Surinkta geoinformacinė kranto zonos lito-morfodinaminių veiksnių duomenų bazė bus atvira naujų duomenų integracijai, erdvinei duomenų analizei bei bus pagrindu tolimesniems kranto zonos pažeidžiamumo tyrimams integruojant socioekonominius veiksnius.

Projekto biudžetas: 43153 EUR

Projekto darbuotojai: Erikas Visakavičius, Inga Dailidienė, Ingrida Bagdanavičiūtė, Jūratė Stančienė, Loreta Kelpšaitė-Rimkienė