Klaipėdos Universiteto JMTC mokslininkai vykdo NVŠ programą „Išmanioji jūra“

Programa „Išmanioji jūra“ skirta pažinti Baltijos jūros fizinę, biologinę ir cheminę aplinką bei palyginti ją su kitomis Europos jūromis. Programos vienas iš tikslų – skatinti Lietuvos kaip jūrinės valstybės sampratą Klaipėdos miesto ir rajono moksleivių tarpe, išugdyti pagarbą gamtai ir jos įvairovei bei atsakingą ir saugų elgesį gamtoje. Taip pat programa skirta skatinti mokinius domėtis gamtos mokslais ir technologijomis, kai išmokstama atpažinti gamtamokslines problemas ir aktyviai dalyvauti jas sprendžiant. Mokiniams bus padedama suprasti darniojo vystymosi principus ir jais vadovautis atsakingai taikant įgytas žinias ir gebėjimus įvairiose gyvenimo situacijose. 2015 metais Klaipėdos universitetas yra pripažintas Baltijos jūros regiono lyderis jūros mokslų ir technologijų srityje (MOSTA vertinimas). Taigi, mokiniai galės išbandyti ir įvaldyti naujausius tyrimo metodus, kurie suteiks jiems galimybę profesionaliau domėtis gamtos mokslų ir technologijų laimėjimais ir kartu išugdys kritišką požiūrį į jų taikymą Baltijos jūros gyvosios ir abiotinės aplinkos išsaugojimą.