Klaipėdos universiteto atstovai dalyvavo parodoje "Statyba 2017"

Balandžio 7-9 dienomis, Klaipėdos universiteto atstovai, tarp jų ir JMTC mokslo darbuotojas Audrius Senulis ir janunesnysis mokslo darbuotojas Tomas Eglynas dalyvavo parodoje "Statyba 2017". Buvo pristatytos inžinerinės studijos, Atviros priegos tyrimų centro teikiamos paslaugos, pneumobilis, statybos inžinerijos studijos ir įranga, studentų darbai, elektromagnetinės spinduliuotės matavimo įranga, 3D spausdintuvai, mechaninių medžiagų bandymo įranga.