Projektų paieška

JRTC - Jungtinis tyrimų ir mokymo centras

Projekto tikslas - skatinti žinių plėtrą Klaipėdos ir Ventspilio regionuose, įsteigiant ir įgyvendinant bendrą mokslinių tyrimų ir mokymų centrą aukštųjų technologijų srityje. Numatyta, jog šis centras tapo pagrindine darnaus bendradarbiavimo struktūra, plečiant ir gerinant technologinius, metodinius, informacinius ir organizacinius studijų kokybę ir kiekybę lemiančius veiksnius bei vystant mokslinių tyrimų procesus tarp Klaipėdos universiteto (KU) ir Ventspilio universitetinio koledžo (VUC).

Projekto uždavinys – konsoliduoti dviejų universitetų – Klaipėdos ir Ventspilio – akademinį personalą, jaunuosius mokslininkus, projekto tikslines grupes, vadovus, išgryninant mokslo ir mokymo prioritetus, kuriant projekto tęstinumo viziją.

Pagrindiniai pasiekti rezultatai:

  • įkurtas bendras aukštųjų technologijų srities JMTC, abiejuose universitetuose įrengtos naujos modernios laboratorijos, aprūpintos National Instruments (NI) technine bei programine įranga. Ši įranga mokslininkams, tyrėjams ir studentams suteikia galimybę atlikti įvairius eksperimentus ir tyrimus, kurių rezultatai publikuojami įvairių mokslo sričių (informatikos inžinerijos, elektronikos, logistikos, transporto, biomedicinos ir kt.) bei įvairaus mokslinio lygio konferencijose;
  • surengti keturi mokymų etapai (LabVIEW Basic I, LabVIEW Basic II, NI Elvis Basic: data acquisition, NI Signal Processing Basics) Lietuvoje ir Latvijoje, kurių metu daugiau nei 20 tikslinių grupių narių įgijo svarbių teorinių žinių bei praktinio darbo įgūdžių su National Instruments įranga, buvo sukurtos darbo vietos Klaipėdos bei Ventspilio universitetuose  jauniems mokslininkams bei tyrėjams.

Projekto biudžetas: 528793 EUR