JMTC mokslininkai dalyvauja 10-oje nacionalinėje jūros mokslų ir technologijų konferencijoje ,,JŪROS IR KRANTŲ TYRIMAI 2017''

Balandžio 26-28 dienomis, Palangoje Kurhauzo salėje (Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga), vyksta 10-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija JŪROS IR KRANTŲ TYRIMAI 2017. Pirmosios sesijos moderatorius prof. dr. Sergej Olenin  pristatė pranešimą ,, Jūros mokslas Klaipėdos universitete: dabartis ir ateitis''. Konferencijoje dalyvaus ir daugiau Jūros mokslų ir technologijų centro mokslininkų:

Balandžio 27 d.

9.20-9.40 val. doc .dr. Loreta Kelpšaitė  - Rimkienė (,,Bangų pasiutpolkė Klaipėdos uoste'');

11.30-11.50 val. dr. Diana Vaičiūtė (,, Melsvabakterių sankaupų kartografavimas ir ekologinė reikšmė Kuršių mariose'');

16.00-16.20 val. prof. dr. Darius Daunys (,,Dugno tralavimų Baltijos jūros Lietuvos akvatorijoje vertinimas ir rekomendacijos svarbių teritorijų stebėsenai'').

Balandžio 28 d.

9.00-9.20 val. doc. dr. Martynas Bučas (,,Kokios aplinkos sąlygos palankiausios maurabraginiams dumbliams Kuršių mariose?'');

9.20-9.40 val. dr. Marija Kataržytė (,,Maudyklos Lietuvos pajūryje: mikrobiologinės taršos ir jos sklaidos tyrimai'');

10.00-10.40 val. prof. dr. Sergej Olenin (,,Naujas indeksas vertinant aplinkos apsaugos priemonių efektyvumą svetimkraščių rūšių atžvilgiu'').

 

Su stendiniais pranešimais dalyvauja:

doc.dr. Mindaugas Žilius, I. Vybernaitė-Lubienė, D. Vaičiūtė, J. Petkuvienė, T. Ruginis, P. Zemlys, I. Liskow, M. Voss, P. Bukaveckas, M. Bartoli. Išoriniai ir vidiniai azoto šaltiniai, jų vaidmuo Kuršių marių balanse ir ekosistemos funkcionavime

 

Visą programą rasite:

http://apc.ku.lt/krantai2017/wp-content/uploads/2017/04/Konferencijos-J%C5%AAROS-IR-KRANT%C5%B2-TYRIMAI-2017-programa.pdf