Intelektinės transporto technologijos

Intelektinės transporto technologijos - informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis grindžiamos sistemos, skirtos geležinkelių, kelių, jūrų, oro ir vidaus vandenų transporto eismui, įskaitant infrastruktūrą, transporto priemones ir naudotojus, valdyti, saugoti ir optimaliai išnauduoti, taip pat sąsajoms tarp šių transporto rūšių užtikrinti.