doc. dr. Ingrida Bagdanavičiūtė

Mokslo darbuotoja
Tyrimų sritis: GIS, ekogeologija, aplinkos daugiakriterinis vertinimas ir erdvinis planavimas

Tel.:
+370 46 398878

E-mail:
ingrida.bagdanaviciute@jmtc.ku.lt

Mokslininkės karjerą pradėjo dirbdamas Vilniaus universitete, Gamtos mokslų fakultete, Geologijos ir mineralogijos katedroje taikydama matematinius statistinius metodus silūro pjūvių stratigrafinei pilnumo rekonstrukcijai. Vėliau įstojo į doktorantūrą ir dirbo Geologijos ir Geografijos institute, Kvartero geologijos skyriuje, kur 2007 m. apgynė disertaciją „Geologinės aplinkos vertinimas ir jo panaudojimas teritorijų planavimui“, kur suformulavo aplinkos tinkamumo vertinimo metodiką integruodama GIS erdvinio modeliavimo priemones ir daugiakriterinių sprendimų priėmimo metodą – analitinį hierarchijos procesą (AHP) bei atliko metodikos testavimą pasirinktose teritorijose. Pagal Marie-Curie stipendiją 3 metus dirbo tarptautiniame projekte EUMARSAND Gdansko Jūriniame institute, kur buvo įtraukta į jūrinius ir krantų tyrimus, dalyvavo ekspedicijose Šiaurės ir Baltijos jūrose, susipažino su dugno tyrimams naudojama įranga, geologinių mėginių paėmimo bei sekliosios geofizikos tyrimų metodais. Podoktorantūrinės stažuotės metu Klaipėdos universitete rinko monitoringo duomenis apie Baltijos jūros kranto zoną veikiančius gamtinius ir socio-ekonominius veiksnius bei analizavo jų tarpusavio sąveiką. Buvo įtraukta ir šiuo metu dirba įvairiuose tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose. Klaipėdos universiteto Gamtos mokslų katedroje skaito "Geografinių informacinių sistemų (GIS)"  kursą, vadovauja kursiniams ir baigiamiesiems darbams.

Google Scholar profilis

ResearchGate profilis

Mokslinės publikacijos
Bagdanavičiūtė I., Kelpšaitė L., Soomere T. 2015. Multi-criteria evaluation approach to coastal vulnerability index development in micro-tidal low-lying areas. Ocean&Coastal Management, 104:124-135.
Baziukė D., Juščenko N., Šiaulys A., Bagdanavičiūtė I. 2014. Developing a System for Mapping Sensitive Marine Areas. Baltic International Symposium (BALTIC) 6th:1-7.
Valaitis E., Kelpšaitė L., Bagdanavičiūtė I., Gulbinskas S. 2014. Short term shoreline changes after beach replenishment at the SE Baltic Sea. Baltic International Symposium (BALTIC),1-4.
Bagdanavičiūtė I. Valiūnas J. 2013. GIS-based land suitability analysis integrating multi-criteria evaluation for the allocation of potential pollution sources. Environmental Earth Sciences, 68 (6):1797-1812.
Bagdanavičiūtė I., Kelpšaitė L., Daunys, D. 2012. Assessment of shoreline changes along the Lithuanian Baltic Sea coast during the period 1947–2010. Baltica, 25 (2):171-184.
Baltrūnas V., Valiūnas J., Šliaupa A., Bagdanavičiūtė I. 2011. Environmental geological mapping for territorial planning. Baltica, Special Issue, Geosciences in Lithuania: challenges and perspectives, 24:55–60.
Kortekaas S., Bagdanavičiūtė I., Gyssels P., Alonso Huerta J.M., Héquette A. 2010. Assessment of the Effects of Marine Aggregate Extraction on the Coastline: an Example from the German Baltic Sea Coast. Journal of Coastal Research, Special Issue, 51:205-214.