lekt. dr. Igor Kozlov

Mokslo darbuotojas
Tyrimų sritis: Nuotoliniai tyrimų metodai

Mokslininko karjerą pradėjo palydovinės okeanografijos srityje dirbdamas su palydovinių sintetinės apertūros radarų (SAR) duomenimis. 2014 m. apgynė daktaro disertaciją tema "Vidinių bangų ir jūros frontinių zonų tyrimas pritaikant palydovinius SAR metodus", kur analizuojant SAR vaizdų fizinius parametrus buvo nagrinėjamos okeano vidinės bangos, frontinės zonos ir paviršinės srovės bei šių fizinių procesų ypatumai Baltijos ir Arkties jūrų regionuose. Šiuo metu atlieka jūrinių frontinių zonų ir ledo režimo tyrimus PR Baltijos jūroje, gilinasi ir tiria Arkties vandenyno mezo- ir submezomastelio fizinius procesus. Klaipėdos universiteto, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto, Gamtos mokslų katedroje dėsto "NUOTOLINIAI JŪROS APLINKOS TYRIMAI" kursą.

Mokslinės publikacijos
Morozov E.G., Kozlov I.E., Shchuka S.A., Frey D.I. 2017. Internal tide in the Kara Gates Strait. Oceanology, 57(1):8-18.
Zimin A.V., Kozlov I.E., Atadzhanova O.A., Chapron B. 2016. Monitoring short-period internal waves in the White Sea. Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics, 52(9):951-960.
Kozlov I., V. Kudryavtsev, E.V. Zubkova, A.V. Zimin, and B. Chapron. 2015. Characteristics of short-period internal waves in the Kara Sea. Izvestiya: Atmospheric and Oceanic Physics, 9(51): 1073-1087.
Kozlov I., Kudryavtsev V., Zubkova E., Atadzhanova O., Zimin A., Romanenkov D., Myasoedov A., Chapron B. 2015. SAR observations of internal waves in the Russian Arctic seas. Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), IEEE International, 947-949.
Kozlov I., Kudryavtsev V., Zubkova E., Atadzhanova O., Zimin A., Romanenkov D., Myasoedov A, Chapron B. 2015. SAR observations of internal waves in the Russian Arctic seas. Geoscience and Remote Sensing Symposium, 947-949.
Kozlov I., Kudryavtsev V.E., Zubkova E.V., Zimin A.V., Romanenkov D., Chapron B., Myasoedov A.G. 2014. Generation sites of nonlinear internal waves in the Barents, Kara and White seas from spaceborne SAR observations. Sovremennye Problemy Distantsionnogo Zondirovaniya Zemli iz Kosmosa, 11(4): 338-345.
Kozlov I., Dailidienė I., Korosov A., Klemas V., Mingėlaitė T. 2014. MODIS-based sea surface temperature of the Baltic Sea Curonian Lagoon. Journal of Marine Systems, 129, 157-165.
Kudryavtsev V., Kozlov I., Chapron B., Johannessen J.A. 2014. Quad-polarization SAR features of ocean currents. Journal of Geophysical Research: Oceans, 119.
Kozlov I., Romanenkov D., Zimin A., Chapron B. 2014. SAR observing large-scale nonlinear internal waves in the White Sea. Remote Sensing of Environment.
Kozlov I., Mingėlaitė T., Dailidienė I. 2014. Space-derived parameters of coastal upwelling in the SE Baltic Sea. Baltic International Symposium, 7.
Kozlov I.E., Kudryavtsev V.N., Johannessen J.A., Chapron B., Dailidienė I., Myasoedov A.G. 2012. ASAR imaging for coastal upwelling in the Baltic Sea. Journal of Advances in Space Research, 50(8): 1125–1137.
Kozlov I., Kudryavtsev V., Johannessen J. 2010. SAR signatures of upwelling. In Proc.‘SeaSAR2010‘, ESA SP-679, ESA Publications Division, The Netherlands, 8.
Kozlov I.E., Dailidienė I. 2010. Study of coastal upwelling in the Baltic Sea using satellite optical and SAR data. Sovremennye Problemy Distantsionnogo Zondirovaniya Zemli iz Kosmosa, 7(3):161-167.
Kozlov I. 2008. SAR signatures of oceanic internal waves in the Barents Sea. SeaSAR 2008, European Space Agency, ESA SP-656, ESA Publications Division, The Netherlands, 7.