Projektų paieška

GEORIFAI - Geogeninių Baltijos rifų – moreninių gūbrių, kilmė, raida ir ekologinė reikšmė

Projekto veikla skirta fundamentinių mokslo žinių apie vieno iš rečiausių Baltijos rifų tipų – moreninių gūbrių, geologiją ir biologiją surinkimui bei jų sklaidai. Projekto tikslas – geomorfologiniais ir geologinės sandaros tyrimais bei skaitmeniniais modeliais nustatyti moreninių gūbrių kilmę ir raidą bei įvertinti jų vaidmenį biologinei įvairovei.

Projekto uždaviniai:
1. nustatyti moreninių gūbrių geologinę sandarą ir aprašyti morfologinį tipą;
2. aprašyti moreninių gūbrių kilmės scenarijų;
3. skaitmeninių modelių pagalba atkurti moreninių gūbrių raidą bei naudojantis IPCC vandens lygio pokyčių scenarijais pateikti jų prognozinę raidą;
4. inventorizuoti moreninių gūbrių biologinę įvairovę;
5. įvertinti buveinės raidos ir savybių vaidmenį biologinei įvairovei;
6. nustatyti buveinės stebėsenos rodiklius ir geros apsaugos būklės indikatorių vertes;
7. užtikrinti apibendrintų rezultatų sklaidą įvairioms visuomenės grupėms.

Projekto darbuotojai: Martynas Bučas, Aldona Damušytė, Jonas Šečkus, Jurgita Paškauskaitė, Aleksej Šaškov, , Snieguolė Zenkevičienė, Viktoras Liulys, Vitalija Gasiūnaitė