Dugno bendrijų ir buveinių ekologija

Dugno ekologija apima dugno bestuburių ir augalų bendrijų tyrimus, buveinių kartografavimą, biogeocheminius procesus dugno nuosėdose ir jų sąlytyje su priedugniniu vandens sluoksniu. JMTC mokslininkai pagrinde dirba Baltijos jūros ir Kuršių marių ekosistemose, tačiau turi nemažą patirtį ir vidaus vandenyse bei už Baltijos regiono ribų: Arkties vandenyne, Baltojoje, Juodojoje, Adrijos jūrose, Europos lagūnose. Esminiai moksliniai interesai – makrozoobentoso ir makrofitobentoso rūšių ilgalaikiai stebėjimai, jų buveinių kartografavimas, funkcinis vaidmuo ekosistemoje, būklės indikatorių vystymas ir vertinimas, maistmedžiagių srautai tarp priedugninio vandens sluoksnio ir dugno nuosėdų, hipoksijos stebėsena.