Dr. Diana Vaičiūtė radijo stoties RadijoGAMA laidoje - apie kosminių palydovinių duomenų taikymą Žemės ir jos aplinkos stebėsenai bei tyrimams

KU mokslininkų atliekami jūros okeanografijos tyrimai prasidėjo nuo tradicinių tyrimų metodų taikymo, ekspedicijų, daugiausia naudojant laivus, tačiau pastaruoju metu didelis dėmesys skiriamas naujausių gamtinės aplinkos, jūros tyrimų metodų ir technologijų pažinimui ir taikymui. Viena tokių perspektyvių sričių yra kosminių palydovinių duomenų taikymas Žemės ir jos aplinkos stebėsenai bei tyrimams.

Kviečiame paklausyti Radio stoties RadioGAMA laidos su JMTC mokslo darbuotoja Dr. Diana Vaičiūte apie kosminius duomenis.

https://www.youtube.com/watch?v=PZLYCDUE_Js