Diana Vaičiūtė ir Rūta Žilienė - Lietuvos bioateitis!

Kuo nuoširdžiausiai sveikiname JMTC mokslo darbuotoją dr. Dianą Vaičiūtę bei ekologijos ir aplinkotyros doktorantę Rūtą Žilienę, kurių pranešimai „Kosminių mokslinių misijų duomenys ir jų taikymas Lietuvos vandens telkinių aplinkotyroje ir aplinkosaugoje“ ir „Aplinkos praturtinimo priemonių vaidmuo Juodosios jūros afalinų (Tursiops truncatus ponticus) elgsenoje uždarose sistemose“ Lietuvos mokslų akademijos Jaunųjų mokslininkų konferencijos „Bioateitis: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos“ Biologijos, ekologijos ir geomokslų sekcijoje laimėjo atitinkamai 1-ą ir 2-ą vietas.

Šaunuolės!

Visus konferencijos dalyvius ir pranešimų santraukas rasite čia.