lekt. dr. Diana Vaičiūtė

Mokslo darbuotoja
Tyrimų sritis: nuotoliniai tyrimų metodai, vandens telkinių bio-optika, fitoplanktono ekologija, eutrofikacija ir vandens kokybės vertinimas

Tel.:
+370 46 398877

E-mail:
diana.vaiciute@jmtc.ku.lt

Tyrėja specializuojasi bio-optiniuose vandens telkinių tyrimuose ir kosminių duomenų taikymu aplinkotyroje siekiant darnaus vandens ekosistemų valdymo. Atlieka kosminių nuotraukų apdorojimą, kalibravimą ir validavimą su in situ matavimais. Turi 12 m. patirtį tiriant Kuršių marių ir Lietuvos Baltijos jūros priekrantės fitoplanktono ir kitų vandens kokybės parametrų (chlorofilo a, vandens skaidrumo) erdvinio ir sezoninio pasiskirstymo dėsningumus, vertinant aplinkos būklę.

Mokslinės publikacijos
Kataržytė M., Vaičiūtė D., Bučas M., Gyraitė G., Petkuvienė J. 2017. Microorganisms associated with charophytes under different salinity conditions. Oceanologia, 59(2):177-186.
Chuševė R., Nygård H., Vaičiūtė D., Daunys D., Zaiko A. 2016. Application of signal detection theory approach for setting thresholds in benthic quality assessments. Ecological Indicators, 60:420–427.
Kari E., Kratzer S., Beltrán-Abaunza JM., Harvey ET., Vaičiūtė D. 2016. Retrieval of suspended particulate matter from turbidity – model development, validation, and application to MERIS data over the Baltic Sea. International Journal of Remote Sensing, 1-21.
Vaičiūtė, D., Bresciani, M., Bartoli, M., Giardino, C., Bučas, M., 2015. Spatial and temporal distribution of coloured dissolved organic matter in a hypertrophic freshwater lagoon. Journal of Limnology, 74(3):572-583
Bresciani M., Adamo M., De Carolis G., Matta E., Pasquariello G., Vaičiūtė D., Giardino C. 2014. Monitoring blooms and surface accumulation of cyanobacteria in the Curonian Lagoon by combining MERIS and ASAR data. Remote Sensing of Environment, 146:124–135.
Adamo M., Matta E., Bresciani M., De Carolis G., Vaičiūtė D., Giardino C., Pasquariello G. 2013. On the synergistic use of SAR and optical imagery to monitor cyanobacteria blooms: the Curonian Lagoon case study. European Journal of Remote Sensing, 46:789-805.
Vaičiūtė D., Bresciani M., Bučas M. 2012. Validation of MERIS bio-optical products with in situ data in the turbid Lithuanian Baltic Sea coastal waters. Journal of Applied Remote Sensing, 6(1):1-20.
Ianora A., Bentley M., Caldwell G., Casotti R., Cembella C., Engstromost J., Halsbanklenk C., Sonnenschein E., Legrand C., Llewellyn C., Paldavičienė A., Pohnert G., Pilkaitytė R., Razinkovas A., Romano G., Tillmann U., Vaičiūtė D. 2011. The Relevance of Marine Chemical Ecology to Plankton and Ecosystem. Marine Drugs, 9:1625-1648.
Olenina I., Wasmund N., Hajdu S., Jurgensone I., Gromisz S., Kownacka J., Toming K., Vaičiūtė D., Olenin S. 2010. Assessing impacts of invasive phytoplankton: The Baltic Sea case. Marine Pollution Bulletin, Oxford: Elsevier Science Ltd. 60:1691-1700.