Projektų paieška

DEVOTES - Inovatyvių priemonių jūrų biologinės įvairovės suvokimui ir geros aplinkos būklės vertinimui plėtra

Projekto tikslas – pagerinti mūsų supratimą apie sinergetinį žmogaus veiklos ir klimato  kaitos poveikį jūsų biologinei įvairovei; išbandyti Europos Komisijos sprendime dėl geros jūrų vandenų aplinkos būklės kriterijų ir metodinių standartų išvardintus rodiklius ir sukurti naujus, ypatingą dėmesį skiriant jūros biologinės įvairovės rodikliams skirtinguose lygiuose (rūšių buveinių ir ekosistemų); sukurti inovatyvias integracines modeliavimo priemones jūsų aplinkos būklės vertinimui.

Projekto svetainė: http://www.devotes-project.eu/

Projekto biudžetas: 136651 EUR

Projekto darbuotojai: Alba Ardura Gutierrez, Aleksas Narščius, Algirdas Žukauskas, Anastasija Zaiko, Jonathan Dan Minchin, Jūratė Lesutienė, Martynas Bučas, Romualda Chuševė, Sergej Olenin, Simona Mačiukaitė, Snieguolė Zenkevičienė, Vilius Vainora