COST veiklos valdymo komiteto atstovės - Marija Kataržytė ir Aurelija Samuilovienė

Tarybos Mokslo fondo COST veiklos pavadinimu: ,,Naujų genetinių įrankių kūrimas biologiniam Europos vandens ekosistemų vertinimui‘‘ valdymo komiteto atstovėmis paskirtos Jūros mokslų ir technologijų  centro mokslo darbuotojos dr. Marija Kataržytė ir dr. Aurelija Samuilovienė


Pagrindinis COST veiklos tikslas yra suburti tyrėjų grupės branduolį tinkamiausiems genomo įrankiams ir naujiems eko-genomo indeksams Europos vandens telkinių biologinės įvairovės vertinimui parinkti, vienas iš dalyvavimo uždavinių būtų COST veiklų papildymas aktualia informacija susijusia su Baltijos jūroje (kartu su Kuršių mariomis) susijusiais bioįvairovės tyrimais sukaupta patirtimi.