Biotopų kartografavimo gamtosaugos tikslais seminaras, Vokietija

2015 m. lapkričio 30 – gruodžio 2 dienomis JMTC mokslo darbuotojas dr. Andrius Šiaulys atstovavo Lietuvą Vokietijos federalinės gamtos apaugos agentūros organizuotoje darbo grupėje "Jūrinių biotopų kartografavimas gamtosaugos tikslams" Vilmo saloje, Vokietijoje, kur buvo pristatomi Baltijos ir Šiaurės jūrų biotopų kartografavimo esama padėtis ir bendradarbiavimas su kaimyninėmis šalimis. Buvo aptarta biotopų ribų nustatymo skirtingais masteliais problema, biotinių ir abiotinių duomenų modeliavimo biotopų žemėlapiams gauti galimybės ir metodai, bendro pobūdžio problemos ir galimi jų sprendimai.