Biologinės įvairovės vertinimo seminaras HELCOM SPICE, (HOLAS II projektas)

Kovo 15 dieną Jūros mokslų ir technologijų centro vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Martynas Bučas dalyvavo seminare apie pradinio bioįvairovės būklės Baltijos jūroje vertinimo rezultatus ir jų pateikimą II-ajame holistiniame Baltijos jūros ekosistemos būklės vertinime (HOLAS II projektas) Helsinkyje. Pirmoje susitikimo dalyje buvo pristatytas pradinis būklės vertinimas, antroje dalyje - ekspertai pasidalino į tris grupes dikusijai apie vertinimus ir po to pristatė savo pastabas bei pasiūlymus apie duomenų pateikimą ir interpretavimą.