BaltCoast vasaros mokykla 2016

Aprašymas: Pagrindinė kurso tema bus nukreipta į sisteminiu požiūriu grindžiamą struktūrą (SAF) kranto tyrimams ir valdymui. Tai metodologija sukurta, išvystyta ir išbandyta įvairių institucijų ir universitetų Europos sąjungoje. Daugiadisciplinės grupės buvo įtrauktos į pakrančių problemų analizę, dirbo su visuomene ir politikais, sprendžiant krantų aplinkosaugos problemas, siekiant pagerinti ekologinį tvarumą, ekonominį efektyvumą ir socialinį teisingumą. Kurso metu bus aptarti visi penki SAF aspektai, tiek teoriškai, tiek per praktines užduotis ar darbą grupėse: problemos identifikavimas – suinteresuotų šalių nustatyta problema; sistemos dizainas – sudaryta virtuali sistema; sistemos formulavimas – sudarytas simuliavimo modelis; sistemos vertinimas – modelio išbandymas ir kelių scenarijų išbandymas; sistemos išvestis – suinteresuotų šalių svarstomi scenarijai. Bus apžvelgiami ir kiti aspektai, tokie kaip sistemos supratimas pasitelkiant ekosistemos paslaugų struktūrą ir valdymo proceso sėkmingumo vertinimą, naudojant pakrantės rodiklių sistemą.

Tikslinė grupė: Vasaros mokyklos tikslinė grupė yra magistrantūros studentai, jauni mokslininkai, doktorantai. Kalba, kuria vyks paskaitos – anglų, todėl reikalingos geros kalbos žinios. Darbo patirtis kranto aplinkos tyrimų ir valdymo srityje būtų privalumas.

Lektoriai
 Dr. G. Schernewski, The Leibniz Institute for Baltic Sea Research, Warnemünde, Vokietija;
 Dr. J. Støttrup, National Institute of Aquatic Resources, Denmark (DTU), Danija;
 Dr. Georg Umgiesser, ISMAR-CNR, Institute of Marine Sciences, Italija, ir Jūros mokslų ir technologijų centras, Klaipėda
University, Lietuva;
 Dr. M. Kataržytė, Jūros mokslų ir technologijų centras, Klaipėda University, Lietuva;
 Dr. R. Ernsteins, UNESCO Chair in Sustainable Coastal Development, Faculty of Geography and Earth Sciences, University of
Latvia, Latvija;
 Dr. H. Janssen, The Leibniz Institute for Baltic Sea Research, Warnemünde, Vokietija;
 Dr. M. Bielecka, Institute of Hydroengineering, Polish Academy of Sciences (IBW), Gdansk, Lenkija;
 D. Karnauskaitė, Jūros mokslų ir technologijų centras, Klaipėda University, Lietuva;
 E. Baltranaitė, Jūros mokslų ir technologijų centras, Klaipėda University, Lietuva;
 N. Čerkasova, Jūros mokslų ir technologijų centras, Klaipėda University, Lietuva;
 J. Schumacher, The Leibniz Institute for Baltic Sea Research, Warnemünde, Vokietija;
 M. Inácio, Jūros mokslų ir technologijų centras, Klaipėda University, Lietuva;
 A. Balčiūnas, Jūros mokslų ir technologijų centras, Klaipėda University, Lietuva;
 N. Stybel, EUCC Vokietija

Programa