Projektų paieška

BALTCOAST - Sisteminiu požiūriu grindžiama struktūra kranto tyrimams ir valdymui Baltijos jūroje

Projekto BALTCOAST metu siekiama sukurti patogius vartotojui metodus ir priemones, kurios leistų praktiškai ir sistemingai panaudoti sukurtus naujus mokslinius atradimus ir politinius procesus, sudėtingoje pakrančių zonos valdymo sistemoje. Naujos problemos, iššūkiai ir veikla pakrančių zonose turi būti integruojamos labiau nei iki šiol. Sisteminio požiūrio metodas bus pritaikytas ir išbandytas skirtinguose Baltijos jūros regionuose atsižvelgiant į vietovių problemas ir joms tinkamą valdymą. Visi socialiniai tyrimai projekto metu bus atliekami taikant sisteminį požiūrį, siekiant patikrinti ir toliau jį naudoti kaip nacionalinį ir tarptautinį pakrančių ir jūrų politikos įgyvendinimo įrankį.

Projekto biudžetas: 2868208 EUR

Projekto darbuotojai: Donalda Karnauskaitė, Eglė Baltranaitė, Gerald Schernewski, Greta Gyraitė, Hans Georg Umgiesser, Johanna Schumacker, Jolita Petkuvienė, Jovita Miežinė, Jūratė Stančienė, Jurgita Maračkinaitė, Marija Kataržytė, Miguel Inacio, Natalja Čerkasova, Ramūnas Povilanskas, Simona Liaugaudaitė