Projektų paieška

BALSAM - Baltijos jūros pilotinis projektas: Baltijos jūros aplinkos integruoto monitoringo naujų koncepcijų tyrimas

ES ko-finansuojamas pilotinis projektas BALSAM (vykdytas nuo 2013 spalio iki 2015 kovo mėnesio) skirtas patikrinti praktikoje naujus metodus, įtrauktus į atnaujintą stebėsenos ir vertinimo strategiją. HELCOM (Helsinkio komisija) Stebėsenos ir vertinimo strategija ir jos strateginių monitoringo aspektų peržiūra ir atnaujinimas skirti suderinti stebėsenos metodus šalyse narėse, išbandyti naujas koncepcijas ir sukurti naujas priemones ir darbo metodus, siekiant pagerinti efektyvų išteklių monitoringą Baltijos jūroje bei sustiprinti tarpvalstybinį koordinavimą ir integravimą bendrų tyrimų vykdymui.

Projekto konsorciumą sudaro 19 partnerių iš HELCOM šalių; projektą koordinuoja HELCOM.

http://www.helcom.fi/helcom-at-work/projects/balsam

Projekto biudžetas: 461803 EUR

Projekto darbuotojai: Aleksej Šaškov, Darius Daunys, Eglė Navickienė, Jurgita Maračkinaitė