doc. dr. Audrius Senulis

Mokslo darbuotojas
Tyrimų sritis: autonominis transportas, elektrinis transportas, specialiosios elektros mašinos, švytuojamosios elektros mašinos, atsinaujinantys energijos šaltiniai

Tel.:
+370 46 398954

E-mail:
audrius.senulis@ku.lt

Klaipėdos universitete dirba nuo 2002 metų. Pradėjo savo karjerą dirbdamas tuometinėje Klaipėdos universiteto Elektrotechnikos katedroje laborantu ir įsitraukė į katedroje vystomą švytuojamųjų elektros mašinų tyrimų mokslinę tyrimų veiklą. Vykdė tyrimus susijusius su šių elektros mašinų valdymu, jų magnetinių grandinių tyrimais, šių mašinų sistemų matematiniu modeliavimu, diagnostika. 2013 metais apgynė disertaciją "Dvimasio tiesiaeigio švytuojamojo judesio mechatroninio įtaiso tyrimas spektriniu aspektu", kurioje analizavo švytuojamųjų mašinų matematinė modelį, šių įtaisų diagnostikos aspektus, signalų spektrus. Šiuo metu toliau vykdo tyrimus susijusius švytuojamųjų elektros mašinų modeliavimu ir jų charakteristikų tyrimus, siekiant optimizuoti šių elektros mašinų darbą ir charakteristikas. Tai pat dalyvauja kuriant elektrines transporto sistemas (elektrinio autobuso projektas kartu su UAB "Vėjo projektai") ir gerinant jų efektyvumą kartu bendradarbiaujant su verslu. Taip dalyvavo keliose projektuose, susijusiose su vėjo atsinaujinančia energetika. Klaipėdos universiteto inžinerijos katedroje skaito kursus "Automatinio valdymo teorija ir kursinis projektas" (I pakopa), "Elektros įrenginių diagnostika", Dinaminių sistemų modeliavimas", Valdymo sistemų automatizuotas projektavimas" (II pakopa), veda laboratorinius darbus iš elektros pavarų ir elektrotechnikos pagrindų, vadovauja kursiniams ir baigiamiesiems darbams.

Google Scholar profilis

ResearchGate profilis

Mokslinės publikacijos
Andziulis A., Eglynas T., Bogdevičius M., Jusis M., Senulis A. 2016. Multibody dynamic simulation and transient analysis of quay crane spreader and lifting mechanism. Advances in Mechanical Engineering, 8(9) 1-11.
Dikun J., Jankūnas V., Guseinovienė E., Senulis A., Akinci C. 2014. The microwave energy harvesting by absorbent structures based on composite materials. Balkan Journal Of Electrical and Computer Engineering, 2(3): 93-99.
Guseinovienė E., Senulis A., Vaupšas J., Janutėnienė J., Rudnickij B., Paulauskas S., Paulauskas A. 2012. Possibilities of Energy Savings through Conversion to LED Lighting in Western Region of Lithuania. Elektronika ir elektrotechnika, 4(120):35-38.
Senulis A., Eidukas D., Guseinovienė E. 2011. Generalized mathematical model of controlled linear oscillating mechatronic device.Elektronika ir Elektrotechnika, 2(108) : 55-60.
Senulis A., Guseinovienė E., Urmonienė L. 2010. Control possibilities of oscillating electrical motor using FFT analysis data. Journal of Vibroengineering, 12(1): 82-88.
Senulis A., Guseinovienė E., Cirtautas V., Jankūnas V., Urmonienė L. 2009. Control Efficiency Analysis of Linear Oscillating Mechatronic Device. Solid State Phenomena,
Mažeika P., Grigonienė J., Senulis A. 2009. Dependence between Stiffness of Fixed Foundation and Vibration of Rotor System. Vibroengineering, 87-93.
Mažeika P., Grigonienė J., Senulis A. 2009. Influence of foundation stiffness on vibrations of rotor systems . Ultrasound, 64(2):27-31.
Senulis A., Guseinovienė E., Jankūnas V., Urmonienė L., Andziulis A., Didžiokas R. 2007. Experimental investigation of oscillation center displacement of oscillating pulsating current motor and springless compressor drive. Elektronika ir elektrotechnika, 7(79): 66-69.
Guseinovienė E., Cirtautas V., Senulis A., Malkevičius S. 2005. Laidaus kanalo atmosferoje formavimo ir tyrimo galimybės. Elektronika ir elektrotechnika, 1(57) :52-55.
Kudarauskas S., Senulis A., Simanynienė L. 2004. Švytuojamojo variklio-kompresoriaus švytavimų centro valdymas. Elektronika ir elektrotechnika,7(56):66-69.
Guseinovienė E., Simanynienė L., Senulis A., Kudarauskas S. 2003. Specialiųjų elektros mašinų magnetiniai laukai ir magnetinės grandinės. Elektronika ir elektrotechnika, 4(46):70-73.