Projektų paieška

Efektyvių intermodalinio transporto technologijų kūrimas ir taikymas.

Projekto tikslas – išnagrinėti dabartinius žalos prevencijos metodus, naudojant intelektualiąsias IT priemones, įskaitant naujausius RFID technologijų taikymo intermodaliniame e-transporte pagal ISO/PAS standartus ir pasiūlyti inovatyvaus efektyvesnio duomenų apdorojimo IT metodo koncepciją bei prototipą, skirtą sprendimo priėmimo uždaviniams spręsti. Paprogramės "Efektyvių intermodalinio transporto technologijų kūrimas ir taikymas" vadovas: Prof. dr. Arūnas Andziulis

Projekto biudžetas: 1 EUR